Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, καὶ στὴν Σαγκάη σταθεροποιητικές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0956 δολλάρια καὶ 124,4850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1267,60, καὶ τὸ πετρέλαιο, 39,34. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, λόγῳ τῶν πολλῶν ρευστοποιήσεων ἀξιῶν ἀπ’ τὶς πετρελαϊκὲς καὶ τὶς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες∙ ἤδη τὸ πανίσχυρο κάποτε Ἀσφαλιστικὸ Ταμεῖο τῆς Νορβηγίας, μὲ κεφάλαια ἐννιακόσια δις δολλάρια, καὶ ἄρχισε τὶς ρευστοποιήσεις, διότι ἡ πτώτη τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἔχει στερήσει ἀπὸ ἔσοδα τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ δὲν ἐπαρκοῦν τὰ ἀποθέματά τους γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών τους. Ταυτοχρόνως ἡ ἀπόφαση τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως γιὰ ἐπιβολὴ περιορισμοῦ στὴν μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακὴ ἑταιρείας τῆς Κίνας, ΖΤΕ, ἔχει προκαλέσει τὴν ἀντίδραση τοῦ Πεκίνου καὶ ἀπειλεῖ μὲ ἀντίμετρα∙ ἡ ΖΤΕ καὶ ἡ Hwavei εἶναι οἱ μεγάλες κινέζικες ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν μὲ διείσδυση σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ ἀνταγωνίζονται τὶς ἀμερικανικές.