Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὴν ἄνοδο τῶν τιμῶν τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως στὴν Συρία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρῶς στὰ 1,1019 δολλάρια καὶ 124,5750 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1274,10, καὶ πετρέλαιο, 41,25. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐκφράζουν φόβους γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ πολέμου ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστὲς στὴν Λιβύη καὶ στὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς Ἀλγερίας∙ ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς Κίνας τὸν Φεβρουάριο, κατὰ 25%, καὶ τῶν εἰσαγωγῶν κατὰ 14%, δὲν ἐπηρέασε τὴν Σαγκάη ἡ ὁποία παρουσίασε ἄνοδο. Οἱ προοπτικὲς γιὰ νίκη τοῦ Brexit στὴν Βρεταννία προκαλεῖ πολλὲς ἀνηυσυχίες, διότι κινδυνεύει τὸ Σίτυ νὰ χάσει τὴν κυρίαρχη θέση του∙ ὁ πρόεδρος τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας παρενέβη χθὲς ὑπὲρ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ὑπογράμμισε, μὲ ἔμφαση, ὅτι ἡ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση βοήθησε πολὺ τὴν βρεταννικὴ οἰκονομία, ἐνῶ τυχὸν ἔξοδό της δὲν γνωρίζουν ποιὲς ἐπιπτώσεις θὰ ἔχει.