Προφάσεις μὲ δικαιοσύνη

Ὡς προφάσεις, γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν μειοδοσία του ἀπέναντι στὴν Τουρκία, χρησιμοποιεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν συζήτηση πρὸ ἡμερησίας διατάξεως σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν στὴν Βουλή∙ γνωρίζει ὅτι ἡ συζήτηση θὰ εἶναι γενικὴ καὶ θὰ καλύψει ὅλα τὰ θέματα, ἀλλὰ ἔκρινε ὅτι ἦταν ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη τοῦ νὰ προπερασθοῦν οἱ δουλεῖες τῆς Σμύρνης. Οἱ δηλώσεις, γιἀ κατάλοιπο ἄλλης ἐποχῆς τοῦ casus belli καὶ τῆς ἀμφισβητήσεως ἐνώπιόν του τοῦ ἐναερίου χώρου μας στὸ Αἰγαῖο ἀπ’ τὸν Ἀχμὲντ Νταβούτογλου, ἔγιναν καὶ δὲν ἀπάντησε∙ εἶναι τόσο ἄσχετος μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ἀλλὰ δὲν ἔχει κάποιον σύμβουλο δίπλα του; ἀποκλείεται., κάποιος τὰ γνωρίζει. Ἑπομένως ἦταν ἐσκεμμένη ἡ μειοδοσία του.