Ἄμεση θεραπεία καταράκτη

Στὸ Πανεπιστήμιο Σοὺ Γιάτσεν τοῦ Πεκίνου ἐπέτυχαν τὴν θεραπεία τοῦ καταράκτη τῶν ὀφθαλμῶν μὲ νέα μέθοδο ἀναζωογονήσεως τοῦ φακοῦ καὶ χωρὶς τὴν ἐμφύτευση φακῶν∙ οἱ ἔρευνες ἔγιναν σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμο τοῦ Σὰν Ντιέγκο τῆς Καλιφόρνιας καὶ ἤδη ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Ἡ μέθοδος μοιάζει μὲ τὴν γνωστὴ ἐγχείρηση τοῦ καταράκτη μὲ λέηζερ, ἀλλὰ γίνεται ἐνίσχυση τῆς ἱκανότητος ἀναπαραγωγῆς τῶν κυττάρων τοῦ φακοῦ καὶ τὴν ἀνάπτυξή τους στὴν φυσιολογικὴ λειτουργία τους∙ ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ νέα μέθοδος γιὰ τὸν καταράκτη τῶν μικρῶν παιδιῶν, διότι ἐπιτρέπει τὴν ἀνάπτυξη τοῦ φακοῦ μαζὶ μὲ τὴν ἡλικία. Οἱ πρῶτες ἀνακοινώσεις ἔγιναν σὲ ἰατρικὰ περιοδικὰ καὶ προβλέπεται ἡ γνωστοποίηση τῆς μεθόδου μὲ τὴν εἰδίκευση τῶν ἰατρῶν, γιὰ γενικώτερη χρήση της.