ΗΠΑ, ἔντονες ἀντιδράσεις

Ἡ ἀπήχηση τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὰ μικρομεσαῖα στρώματα τῆς Ἀμερικῆς καὶ στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες προκαλεῖ ἔντονες ἀντιδράσεις ἄλλων κύκλων, καὶ κυρίως τῶν διανοουμένων, τῶν φιλελευθέρων καὶ τῶν ἐγχρώμων∙ ἤδη ἡ ὁμιλία του στὸ Σικᾶγο μεταιώθηκε, διότι ἀπέναντι στοὺς πολλοὺς ὀπαδούς του εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἰσάριθμοι σχεδὸν ἀντίπαλοί του, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σύγκρουση μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων καὶ τὴν παρέμβαση τῆς Ἀστυνομίας, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως. Τὴν ἑπομένη σὲ ἄλλη πολιτεία ἕνας Ἀμερικανὸς ἐπιχείρησε νὰ τὸν πλήξει μὲ μαχαίρι, ἀλλὰ τὸν πρόλαβε ἡ ἀσφάλειά του∙ ἡ ἔνταση κλιμακώνεται καὶ ὁ πρόεδρος ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ σεβασμὸ τοῦ ἠπίου κλίματος στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία. Τὰ ρατσιστικὰ συνθήματα προκαλοῦν τὴν ἀγανάκτηση πολλῶν.