Ἄγκυρα, 37 συνολικὰ νεκροὶ

Ἡ προχθεσινὴ νέα ἐπίθεση αὐτοκτονίας στὸ κέντρο τῆς Ἄγκυρας, ἕναν μῆνα μετὰ τὴν ἐπίσης πολύνεκρη προηγούμενη, προκάλεσε 37 νεκροὺς καὶ 125 τραυματίες∙ παγιδευμένο ὄχημα μὲ δύο καμικάζι μάλιστα, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία γυναῖκα, ἀνατινάχθηκε στὸν μεγάλο σταθμὸ λεωφορείων καὶ προκλήθηκε πανικὸς σὲ ὁλόκληρη τὴν πόλη. Ἡ κυβέρνηση ἀντέδρασε ἀμέσως καὶ ἐξαπέλυσε μαζικὲς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς στὸ Κουρδιστὰν τοῦ Βορείου Ἰρὰκ καὶ κήρυξε ἀπαγόρευση κυκλοφορίας σὲ τρεῖς πόλεις τοῦ τουρκικοῦ Κουρδιστάν, ἐνῶ ἐπανέλαβε τὶς στρατωτικὲς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν Κούρδων ἀνταρτῶν∙ ἡ κατάσταση δείχνει ἀνεξέλεγκτη, διότι οἱ τρομοκράτες ἔχουν τὴν ἄνεση νὰ ἐξαπολύουν ἐπιθέσεις στὸ κέντρο τῆς πρωτεύουσης, λίγα μέτρα ἀπ’ τὰ ὑπουργεῖα καὶ δὲν ἐμφανίζονται καθόλου φοβισμένοι ἀπ’ τὰ ἄγρια μέτρα καταστολῆς. Ὁ ἔλεγχος τῶν εἰδήσεων εἶναι πλήρης, καθὼς ἐλέγχονται καὶ οἱ ξένοι σταθμοί∙ οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι ἀκόμη χειρότερες, διότι ἀναμένεται νέα μεγαλύτερη πτώση τοῦ τουρισμοῦ.