Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ὑποχωρήσεως τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1116 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 125,3250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1233,60, καὶ τὸ πετρέλαιο, 38,46. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, παρὰ τὴν ἧττα τοῦ χαλιφάτου στὴν Συρία, ἀλλὰ τὸ Ἰρὰν ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ συμμετάσχει στὴν σταθεροποίηση τῆς παραγωγῆς πετρελαίου, γιὰ τὴν αὔξηση τῆς τιμῆς του∙ ἤδη ἡ προσφορὰ αὐξήθηκε σημαντικά, ἐνῶ ὑποχωροῦν οἱ τιμὲς καὶ στὶς ἄλλες πρῶτες ὗλες∙ στὴν Νιγηρία ἡ κρατικὴ ἑταιρεία πετρελαίων πλέον ἀνακοίνωσε, ὅτι δὲν θὰ καταβάλει τὸ μέρισμα στὸ δημόσιο, ὕψους 16 δις δολλαρίων, λόγῳ ζημιῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ μεγάλη ἀπάτη. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ δυστοκία τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου νὰ ἀνακοινώσει πρόγραμμα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας συμπληρώνει τὶς ἀνησυχίες ἀπ’ τὴν ἄνοδο τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὶς προκριμματικὲς ἐκλογές.