Κίνα, διεθνεῖς ἐπενδύσεις

Ἡ Κίνα πραγματοποίησε πέρυσι 23 δις δολλάρια ἐπενδύσεις στὴν Εὐρώπη, γιὰ πρώτη φορὰ περισσότερες ἀπ’ τὶς 17 στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ συνολικὰ ἀπ’ τὴν ἔναρξη τῶν ἐπενδύσεών της στὸ ἐξωτερικό, τὸ 2000 μέχρι τὸ 2014, ἡ μεγάλη χώρα ἔχει τοποθετήσει 108 δις στὴν Ἀμερικὴ καὶ 97 στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἡ ἀντιστροφὴ στὶς ἐπενδύσεις καὶ μάλιστα κατὰ ἕνα τρίτο περισσότερες δείχνει ὅτι οἱ Κινέζοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά, μὲ μεγάλες τοποθετήσεις σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, ἀπ’ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία μέχρι τὴν γεωργία∙ ἡ κρίση στὴν Silicon Valley ἔχει ἐνιχύσει τὶς τάσεις φυγῆς ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, ἐνῶ καὶ τὰ ἐπιτόκια στὴν Γουὼλ Στρὴτ εἶναι πολὺ ὑψηλότερα ἀπὸ ἐκεῖνα στὴν Σαγκάη. Ἤδη πολλὲς ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες προτιμοῦν τὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ὁμολόγων τους∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, καὶ ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας βρίσκουν εὐκολώτερα κεφάλαια στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές.