Ἄκρα δυσπιστία Εὐρωπαίων

Ἀπεγνωσμένες προσπάθειες συμβιβασμοῦ μὲ τὴν τρόικα καταβάλλει ἡ κυβέρνηση, ἔστω σὲ μερικὰ θέματα, ἀλλὰ συναντᾶ τὴν ἄκρα δυσπιστία τῶν Εὐρωπαίων∙ διαδίδεται, ὅτι κλείνει συμφωνία γιὰ τὸ ὑπερταμεῖο, ἀλλὰ παραμένουν σὲ ἐκκρεμότητα τὰ κόκκινα δάνεια, ὅπως καὶ τὸ φορολογικὸ καὶ συνταξιοδοτικό. Ὁ Ναπολεοντίσκος, μπροστὰ στὸ διαφαινόμενο ἀδιέξοδο στὸ προσφυγικό, ἀναζητάει ἀπάλυνση τῶν προβλημάτων μὲ τοὺς δανειστές, ὥστε νὰ μὴν τὰ ἀντιμετωπίζει ὅλα μαζί, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν τὴν πολιτικὴ ρευστότητα καὶ δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ τὴν ἀφήσουν χωρὶς ἔλεγχο∙ εἶναι ὁλοφάνερο αὐτὸ στὴν πλήρη ἀπομόνωση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Εὐρωζώνη, κανένας πλέον δὲν ἐπικοινωνεῖ μαζί του καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς κι ὄχι γιὰ ἀποτυχημένους πολιτικούς. Ἄλλωστε πιέζει ἡ Ἄγκυρα τὴν Κύπρο γιὰ ὑποχωρήσεις καὶ ἡ Ἀθήνα σφυρίζει ἀδιάφορα∙ τὸ Βερολίνο προστατεύει τὰ συμφέροντα μας στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν μεγαλόνησο.