Βέλγιο, νεκρὸς τρομοκράτης

Τὸ ἀνθρωποκυνηγητὸ δύο τρομοκρατῶν στὶς Βρυξέλλες συνεχίζεται, μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ πυροβολισμῶν σὲ προάστειο τῶν Βρυξελλῶν, ὅταν ἡ Ἀστυνομία ἐπιχείρησε ἔρευνα σὲ κάποιο διαμέρισμα∙ ἀπ’ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πυροβολισμῶν σκοτώθηκε ἕνας τρομοκράτης, ἀλγερινῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ οἱ ὑπόλοιποι διέφυγαν, καὶ τραυματίσθηκαν τρεῖς ἀστυνομικοί. Οἱ τρομοκράτες σχετίζονται μὲ τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι καὶ γι’ αὐτὸ συμμετεῖχαν στὴν ἐπιχείρηση καὶ Γάλλοι ἀστυνομικοί∙ οἱ ἀρχὲς πιστεύουν ὅτι βρίσκονται στὰ ἴχνη μεγάλου κυκλώματος μὲ διασυνδέσεις στὶς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις καὶ μεγάλη διείσδυση στοὺς μετανάστες. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἐξάρθρωση τῶν τρομοκρατικῶν κυκλωμάτων καὶ γι’ αὐτὸ ἔχουν αὐξήσει τὴν συνεργασία τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν, μὲ τὴν δημιουργία ἑνιαίου κέντρου στὸ Ἄμστερνταμ∙ μερικὲς χῶρες ὅμως, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, προβάλλουν ἐμπόδια.