Οὐάσιγκτον, διαστακτικότης

Ἡ διστακτικότης διέπει τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση στὴν ἄσκηση τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, ὅπως καὶ τῆς ἐξωτερικῆς∙ ὁ δυναμισμὸς τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ ἡ ἀπειλή του ὅτι θὰ προκαλέσει ἐπεισόδια, ἂν δὲν πάρει τὸ χρίσμα γιὰ ὑποψήφιος πρόεδρος τῶν Ρεπουμπλικανῶν, ἔχουν φέρει τοὺς πάντες σὲ κατάσταση ἀδρανείας. Ἄλλωστε καὶ στὴν Συρία τὴν τελευταία στιγμὴ ἀναγνώρισαν τὴν νίκη τῶν Ρώσων καὶ προχώρησαν σὲ συμφωνία μαζί τους γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς χώρας∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐὰν ἐκλεγεῖ ὁ ἐκκεντρικὸς καὶ δημαγωγὸς δισεκατομμυριοῦχος, θὰ ἀντιμετωπίσουν πολλὰ προβλήματα, ἐκτιμοῦν οἱ ἔγκυροι ἀναλυτές∙ ἤδη φαίνεται αὐτὸ καὶ στὴν οἰκονομικὴ πολιτική, μὲ τὸν πληθωρισμὸ στὸ 2,3% τὸν Φεβρουάριο, τὸν ὑψηλότερο τῆς τετραετίας, ἐνῶ ἔχει μειωθεῖ σημαντικὰ ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως. Τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο κράτησε στὸ 0,5% τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, ἀλλὰ δὲν παρατηρεῖται εἰσροὴ κεφαλαίων, παρὰ αὔξηση τῆς ἐκροῆς∙ πολλὲς ἐπιχειρήσεις τρέχουν στὴν Ἀσία γιὰ κεφάλαια.