Ἀεροπορικὸ δυστύχημα Ροστὼφ

Τὸ ἀεροπορικὸ δυστύχημα στὸ Ροστὼφ προκάλεσε 62 νεκρούς, 55 ἐπιβάτες, οἱ περισσότεροι Ρῶσοι, καὶ ἑπτὰ μέλη τοῦ πληρώματος τῆς ἑταιρείας Flydubai∙ τὰ μαῦρα κουτιὰ βρέθηκαν, ἀλλὰ εἶναι σὲ κακὴ κατάσταση καὶ ἐξετάζονται ἀπὸ Ρώσους εἰδικοὺς καὶ τεχνικοὺς τῆς Boeing, διότι ἦταν κατασκευῆς της τὸ ἀεροσκάφος. Αἰτία θεωρεῖται οἱ πολὺ κακὲς καιρικὲς συνθῆκες ποὺ δὲν έπετρεψαν στὸν κυβερνήτη, τὸν Κύπριο Ἀρίστο Σωκράτους, νὰ τὸ ἀνυψώσει πάλι∙ τὸ σκάφος ἐνεργοῦσε πτήση ἀπ’ τὸ Ντουμπάι πρὸς τὴν νότια ρωσικὴ πόλη∙ ἡ ἀνάγνωση τῶν μαύρων κουτιῶν θὰ φωτίσει τὴν αἰτία τοῦ δυστυχήματος. Στὴν Κύπρο ὑπερχείλισε ἡ θλίψη γιὰ τὸν θάνατο τοῦ κυβερνήτη ποὺ θεωροῦταν ἄριστος καὶ αὐτὸ ἦταν τὸ τελευταῖο του ταξεῖδι μὲ τὴν ἑταιρεία, ἐνῶ ἡ σύζυγός του περιμένει ἀγόρι.