Ἄχρηστος ἀντιπεριπασμὸς ἡ πολιτικὴ πόλωση

Ὁ ἀντιπερισπασμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου, κραδαίνων τὴν πόλωση γιὰ τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν διαπλοκή, ναυαγεῖ πρὶν ἀπ’ τὴν αὐριανὴ συζήτηση στὴν Βουλή∙ εἶχε ἐπιχειρηθεῖ πρὸ δεκαπενθημέρου ὡς ἀπάντηση στὸ προσφυγικὸ καὶ στὶς παρεμβάσεις στὴν δικαιοσύνη, ἀλλὰ μεσολάβησαν πολλὰ ἄλλα γεγονότα, ὅπως οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὶς Βρυξέλλες καὶ ἡ ἀπόδειξη τῆς πλήρους ἀνυπαρξίας τοῦ κράτους στὸ προσφυγικό. Οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ θὰ θεσουν ὅλα τὰ προβλήματα καὶ τὴν ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ καὶ ἀπ’ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς ἔχει εἰσπράξει τὸ κράτος μόλις τέσσερα ἑκατομμύρια τὸ 2015, ἀπὸ 26 τὸ 2014∙ εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι σύρεται στὴν Βουλή, ὅταν ἀποφεύγει τὴν παρουσία του καὶ στὴν ἐθνικὴ ἑορτή, διότι φοβᾶται μὴν τύχει τῆς ἀποδοκιμασίας τοῦ κόσμου, ὅπως οἱ ὑπουργοί του.