Ἐγκλωβισμὸς ἀξιολογήσεως

Ὁ ἐγκλωβισμὸς τῆς κυβερνήσεως στὶς ἀντιφάσεις της καὶ στὴν δειλία τοῦ Ναπολεοντίσκου ὁδηγεῖ σὲ ἀδιέξοδο μᾶλλον τὴν ἀξιολόγηση∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι σχετικὰ ἀνεκτικοί, διότι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας καὶ τῆς διεισδύσεως τῶν Τζιχαντιστῶν μέσῳ Ἑλλάδος, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι καὶ ἐνδοτικοί. Οἱ λόγοι εἶναι δύο, γνωρίζουν ὅτι οἰκονομικά, δὲν λύεται τὸ δημοσιονομικό μας πρόβλημα, χωρὶς τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν∙ αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδύνατο μὲ τὸν σημερινὸ πρωθυπουργό, ἔχει χάσει τὸ τραῖνο∙ πολιτικά, καὶ ἡ καλύτερη συμφωνία δὲν περνάει ἀπ’ τὴν Βουλή. Ἑπομένως εἶναι θέμα χρόνου ἡ μετάβαση σὲ ἄλλο κυβερνητικὸ σχῆμα, διότι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἔγκριση τῆς νέας δόσεως ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὴν ἐξοφληση τῶν ὁμολόγων τοῦ διμήνου∙ στὴν γωνία τὸν περιμένουν καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν βιάζονται. Ὁ συντονισμὸς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποκαλύπτει, κατὰ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους, τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις κυβερνητικῶν.