Ἀκροδεξιοὶ καὶ ἀκτιβιστὲς

Ἡ δράση τῶν ἀκροδεξιῶν καὶ τῶν ἀκτιβιστῶν δείχνει ὅτι εἶναι κοινή, μὲ συγκλίνουσες τὶς ἐπιδιώξεις τους∙ οἱ ἀκτιβιστές, ἐπιχώριοι ἢ ἐπήλυδες, ταλαιπωροῦν καὶ ἐκμεταλλεύονται τοὺς μετανάστες, γιὰ τὴν μετάβασή τους στὴν Εὐρώπη, σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τοὺς δουλεμπόρους καὶ τοὺς Τζιχαντιστὲς στὸ βάθος∙ οἱ ἀκροδεξιοὶ δημιουργοῦν προβλήματα καὶ ἀσκοῦν βία ἐναντίον ὅλων. Στόχος ἀμφοτέρων εἶναι ἡ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως τὸν διακηρύσσουν δημόσια, ἔστω κι ἂν βάζουν τὸ ἰδεολογικό τους περιτύλιγμα γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ τοῦ κόσμου. Οἱ ἐπιδιώξεις εἶναι ἴδιες καὶ τὰ κέντρα τῆς καθοδηγήσεώς τους εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, ἀνεξαρτήτως τοῦ τί πιστεύουν οἱ ἀφελεῖς ὀπαδοί∙ ἡ κυβέρνησή μας ταυτίζεται μὲ τοὺς ἀκτιβιστὲς καὶ ἀνέχεται ὁλοφάνερα τοὺς ἀκροδεξιούς.