Τουρκία, στὸ καθαρτήριο

Στὸ καθαρτήριο τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς βρίσκεται πλέον ἡ Τουρκία, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία της γιὰ διείσδυση στὴν Συρία καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτονομίας τοῦ Συριακοῦ Κουρδιστὰν ἀπὸ Ἀμερικανοὺς καὶ Ρώσους∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν βρίσκεται γιὰ πενθήμερη ἐπίσκεψη στὴν Ἀμερική, γιὰ τὰ ἐγκαίνια μεγάλου τζαμιοῦ, ἀλλὰ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα θὰ τὸν συναντήσει στὰ ὄρθια καὶ μετὰ ἀπὸ μακρότατες παρακλήσεις. Στὸ μέλλον τῆς Συρίας δὲν ἔχει πλέον κανέναν λόγο, ἐνῶ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος κλιμακώνεται στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες καὶ ὑποχρεώνεται νὰ εἰσάγει ὑγροποιημένο φυσικὸ ἀέριο ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ ὑψηλότατες τιμές, διότι οἱ σχέσεις μὲ τὴν Ρωσία εἶναι σὲ ὀξύτατη κρίση καὶ δὲν εἶναι εὔκολος ὁ ἐφοδιασμός της ἐπίσης ἀπ’ τὸ Κατάρ, ἀπὸ ὅπου σχεδίαζε τὴν κατασκευὴ ἀγωγοῦ μέσῳ Συρίας. Οἱ μεγάλοι ἔχουν καταλήξει στὴν διατήρηση τῆς ἑνότητος τῆς χώρας ὑπὸ τὸν Μπασὲρ Ἀσσὰντ καὶ τὸν παραγκωνισμὸ τῆς Ἄγκυρας.