Μοιραία Ἀναμονὴ ἐκρήξεως

Ἡ κυβέρνηση ὁμολογεῖ ὅτι θεωρεῖ βεβαία τὴν ἔκρηξη στοὺς μετανάστες, ἀλλὰ δὲν κάνει τίποτε γιὰ τὴν ἀποτροπή της ἢ μᾶλλον κάνει τὸ πᾶν γιὰ τὴν ἐπίσπευσή της∙ οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ ἡ Φρόντεξ ἔχουν ἐπισημάνει ἀπὸ μηνῶν ὅτι ἡ ἀσυδοσία τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν ἀκτιβιστῶν ὁδηγεῖ νομοτελειακὰ σὲ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν προσφύγων μὲ τοὺς κατοίκους κοντὰ στοὺς καταυλισμούς. Οἱ συνθῆκες εἶναι ὥριμες, διότι ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀπαγορεύσει στὴν Ἀστυνομία καὶ στὸ Λιμενικὸ νὰ κάνουν τὴν δουλειά τους, ἐνῶ καὶ οἱ ἐθελοντὲς βλέπουν ὅτι ὑφίστανται τὸν σαρκασμὸ τῶν ἀκτιβιστῶν γιὰ τὴν προσφορά τους, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰρωνεία πολλῶν προσφύγων, διότι βλέπουν ὅτι ἀλλοῦ εἶναι ἡ ἐξουσία∙ ἀποδεικνύεται ὅτι στὴν ἀρχὴ ὅλα εἶχαν σχεδιασθεῖ ἀπ’ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ μεγάλωσε τὸ θηριὸ καὶ ἀπειλεῖ νὰ καταβροχθίσει τὸν εὐεργέτη του, ἔτσι γίνεται στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα.