Πρωθυπουργός, ἀπόκρυψη «πόθεν ἔσχες» του

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπέτυχε ἤδη τὴν ὑπαγωγή του στὴν κακουργηματικὴ πράξη τῆς ἀποκρύψεως περιουσίας του ἀπ’ τὸ «πόθεν ἔσχες» τῆς Βουλῆς∙ ἡ ἀποκάλυψη ὅτι εἶχε συστήσει μὲ τὸν ὑπουργό του ἐργολαβικὴ ἑταιρεία ἔπεσε ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ, ἀλλὰ διαβεβαίωσε ὅτι τὴν περιέλαβε στὸ «πόθεν ἔσχες». Δημοσιεύθηκε ὅμως αὐτὸ καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι, οὔτε τὸ 2010 οὔτε τὸ 2011 ὑπάρχει στὶς δηλώσεις του∙ ἡ λογοκρισία τῆς διαπλοκῆς δὲν τὸν σώζει, διότι τὰ ἀδικήματα χαρακτηρίζονται ὡς κακουργήματα καὶ παρεμβαίνει αὐτοδικαίως ὁ Εἰσαγγελέας γιὰ τὴν διερεύνσή τους. Πάντως ἡ Νέα Δημοκρατία ζήτησε ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ νὰ δώσει ἐπαρκεῖς καὶ πειστικὲς ἐξηγήσεις γιὰ τὸ θέμα∙ εἶχε ὑψώσει ὡς λάβαρο τὴν σημαία κατὰ τῆς διαφθορᾶς καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι συμμετέχει ἐνεργῶς ὁ ἴδιος.