Προσφυγικό, ἀπόλυτο χάος

Τὸ ἀπόλυτο χάος ἐπικρατεῖ μὲ τὸ προσφυγικὸ στὴν χώρα καὶ ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ καὶ νὰ φυλάξει τοὺς διακόσιους μετανάστες ποὺ θὰ ἔστελνε στὴν Τουρκία∙ ἡ ἐξέγερση βρίσκεται ὑπὸ θύραις καὶ οἱ ἀκτιβιστὲς τῶν Ἐξαρχείων καὶ τὸ παρακράτος ἐλέγχουν τὴν κατάσταση. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι εἶναι ὑποχείριός τους καὶ τοὺς ἀφήνει ἀνεξέλεγκτους∙ οἱ καταγγελίες ὅτι αὐτοὶ οἱ παρακρατικοὶ τοὺς καθοδηγοῦν στὶς κινήσεις τους καὶ στὴν αἴτηση ἀσύλου εἶναι πολλὲς ἀπὸ ὅλους τοὺς καταυλισμούς, ἀλλὰ ἡ Ἀστυνομία ἔχει δεμένα τὰ χέρια. Μαζί τους παρεμβαίνουν καὶ οἱ μηχανισμοὶ τῆς διαχειρίσεως τῶν κονδυλίων, μὲ τὶς ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις ὅλων τῶν ἔργων καὶ τῶν δαπανῶν∙ ὁ καταυλισμὸς τῆς Χίου στοίχισε 1250000 εὐρώ, μὲ πρόσθετα ἄλλες 500000, καὶ κανεὶς δὲν ἔδωσε λογαριασμό. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνησυχοῦν πάρα πολὺ γιὰ τὶς παρανομίες αὐτὲς καὶ σκέπτονται καὶ τὶς διεθνεῖς προεκτάσεις ἀπ’ τυχὸν ἀποσταθεροποίηση τῆς περιοχῆς μας.