Εὐρώπη, θέμα ἡθικῆς τάξεως

Ὡς θέμα ἠθικῆς τάξεως ἀντιμετωπίζουν πλέον οἱ Εὐρωπαῖοι τὸν Ναπολεοντίσκο∙ ἡ ὑποκλοπὴ τῶν συνομιλιῶν καὶ ὁ χυδαῖος τρόπος ἀρνήσεως τῆς ὑπογραφῆς του πρὸς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, καὶ μόνο αὐτά, ἔχουν προκαλέσει σοβαρὸ προβληματισμὸ στοὺς ἡγέτες, μὲ πρώτους τὴν Ἄγκελα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Ἡ ὑποκλοπὴ ἔγινε στὴν Ἀθήνα καὶ διέρρευσε καταλλήλως∙ θυμίζει τὶς μαγνητοφωνήσεις τοῦ κουρεμένου ἐντολῇ τοῦ προέδρου του καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ἰσχύει ἡ ἴδια νοοτροπία∙ ἡ μετατροπὴ τοῦ Ταμείου σὲ ἀποδιοπομπαῖο τράγο, ὅπως πέρυσι ἦταν ἡ καγκελάριος, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη, ἐξοργίζει. Ἄλλωστε τὴν παραμονὴ τοῦ ΔΝΤ ζήτησε καὶ ὁ Τζὸ Μπάιντεν, ἐνῶ καὶ ὁ ἀτλαντικὸς τύπος τὸν ἐπικρίνει∙ φαίνεται ὅτι ἔχει περάσει τὰ ἐσκαμμένα καὶ τὸν θεωροῦν ἐξοφλημένο. Οἱ περισσότεροι τὸν παροιμοιάζουν πλέον μὲ τοὺς ἀκροδεξιοὺς τῆς Οὐγγαρίας καὶ τῆς Πολωνίας∙ τὴν ἴδια αὐταρχικὴ νοοτροπία ἀποπνέει.