Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, ἀλλὰ ἰσχυρότερες στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ περέμεινε σταθερὸ στὰ 1,1371 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 125,7850 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 37,62, ἐνῶ αὐξήθηκε ὁ χρυσός, 1231,50. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ διερευνοῦν τὶς προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς δυτικῆς οἰκονομίας, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὶς ἀποκαλύψεις τῶν παναμαϊκῶν φοροδιαφυγῶν∙ ὁ ἀγώνας δρόμου γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ προεδρία καὶ τὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα τοὺς ἀνησυχοῦν περισσότερο, διότι θὰ καθορίσουν τὴν πορεία τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν οἰκονομιῶν. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐμφανίζεται ὡς ἐπικρατέστερος στοὺς Ρεπουμπλικανοὺς καὶ μὲ πολλὲς πιθανότητες νίκης, διότι οἱ δύο θητεῖες τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα θεωροῦνται ἀποτυχημένες ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη∙ συνήθως ἄλλωστε μετὰ ἀπὸ δύο θητεῖες στὸν Λευκὸ Οἶκο διαδέχεται πρόεδρος ἀπ’ τὸ ἀντίπαλο κόμμα. Πολλοὶ διερωτῶνται καὶ γιὰ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις, διότι εἶναι πολὺ ἀκραῖες οἱ θέσεις τοῦ ἐκκεντρικοῦ Νεοϋορκέζου δισεκατομμυριούχου.