Προσφυγικὸ καὶ ἀκτιβιστὲς

Ἄβουλο ἕρμαιο τῶν ἀκτιβιστῶν καὶ τῶν καθοδηγητῶν της ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἔμεινε ἡ κυβέρνηση στὸ προσφυγικό, καθὼς τὰ ἐπεισόδια στοὺς καταυλισμοὺς δείχνουν πλήρη ἀνυπακοὴ καὶ αὐθαίρετη ἐπιβολὴ τῶν ἀδιευκρινίστου ἀποχρώσεως προθέσεών τους∙ τὸ κράτος εἶναι ἀπόν, μὲ τὴν κυβέρνηση ἄβουλη καὶ χαμένη, ἐνῶ ἡ Φρόντεξ καὶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ καταγγέλλουν ὅτι δὲν γίνεται κανένας ἔλεγχος γιὰ ναρκωτικά, ὅπλα, ἐκρηκτικά, διασυνδέσεις, ἐνῶ ἔχει πληροφορίες, ὅτι μεταξὺ τῶν αἰτούντων ἄσυλο εἶναι καὶ τρομοκράτες. Ὁ Ναπολεοντίσκος κρύβεται κανονικὰ καὶ οἱ ἐκπρόσωποί του θυμίζουν τὸν Σταματόπουλο πρὶν τὴν κατάρρευση τῆς δικτατορίας∙ οἱ πιθανότητες ἐκρήξεως εἶναι πολλές, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι πολλοὶ ἀπ’ τοὺς μετανάστες χρησιμοποιοῦν καὶ μωρὰ ὡς ὁμήρους, ἴσως γιατὶ ἔχουν συνηθίσει στὶς χῶρες τους. Ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση τὰ ἀγνοεῖ αὐτὰ καὶ ἀποφεύγει τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν της∙ ἤδη δείχνουμε ὅτι δὲν εἴμαστε ὀργανωμένο κράτος κι ἑπομένως δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἐμπιστευτοῦν.