Ἀσυδοσία τῶν κερδοσκόπων

Τὴν ἀσυδοσία τῶν κερδοσκόπων στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτηση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ αὐτούς, ἐπιβεβαιώνουν δύο γεγονότα∙ τὸ πρῶτο εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν ἀκτιβιστῶν καὶ ἄλλων παρακρατικῶν στοὺς μετανάστες, ὅπως ἡ Ὑπηρεσία Ἀσύλου στὸν Πειραιᾶ ποὺ κατευθύνεται ἀπ’ τὸν Τζὼρτζ Σόρος, φίλο καὶ τακτικὸ συνομιλητὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ἡ διαπλοκὴ γράφει γιὰ παρεμβάσεις κάποιων, ἀλλὰ ἀποφεύγει τὸ ὄνομα, ἐνῶ εἶναι πασίγνωστο στὸ λιμάνι καὶ στοὺς καταυλισμούς. Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ «πόθεν ἔσχες», τὸ πέρασαν στὰ ψιλὰ γράμματα, διότι φοβοῦνται ὅτι ἀποτελεῖ βόμβα στὴν πολιτικὴ ὑπόσταση τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἀνέφεραν δυὸ λέξεις καὶ μετὰ σιωπή, μὲ τὴν προβολὴ τῶν γελοίων ἀνακοινώσεών του. Οἱ κερδοσκόποι ἐλέγχουν καὶ κατευθύνουν τὴν κυβέρνηση ἀπολύτως.