Εὐρώπη, πρὸς συμμόρφωση

Στὴν ἀναθεώρηση τῶν ὅρων παραχωρήσεως ἀσύλου προχωράει ἐπειγόντως ἡ Ἐπιτροπή, μὲ σκοπὸ τὴν συμμόρφωση τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ Φρόντεξ καὶ οἱ ἁρμόδιοι Ἐπίτροποι ἔχουν ἐπισημάνει ἀπὸ καιρὸ τὴν ἀνάγκη αὐστηροῦ ἐλέγχου στοὺς καταυλισμοὺς γιὰ ναρκωτικά, ὅπλα, ἐκρηκτικά, διασυνδέσεις μὲ βρώμικα κυκλώματα, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση τὰ ἀγνόησε προκλητικότατα∙ μάλιστα ἔγιναν καὶ αὐστηρὲς παρεμβάσεις σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο, ὅτι ἔχουν ἐνδείξεις γιὰ τρομοκράτες ἀνάμεσα στοὺς ὅσους ζητοῦν ἄσυλο, ἀλλὰ πάλι τίποτε. Ἡ ἄρνηση ἢ παράβλεψη θεωρεῖται ἐνοχὴ καὶ προβαίνουν σὲ ἐπείγοντα μέτρα∙ ὁ ἀντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις ζήτησε τὴν ταχεῖα ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη, διότι ἡ σημερινὴ κυβέρνηση, ὑπογράμμισε, ἄλλαξε πολιτικὴ καὶ ἀνέκοψε τὴν ἀνάκαμψη τοῦ 2014 καὶ τὴν βέβαιη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, καθὼς καὶ στὶς ἀγορές. Δὲν ἔγιναν τυχαῖα αὐτὲς οἱ δηλώσεις, ἀλλὰ ἀποτελοῦν προειδοποίηση πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅτι διαθέτουν καὶ ἄλλα μέσα πρὸς ὑποχρεωτικὴ συμμόρφωσή του.