Μέχρις στὸ Εὐρωκοινοβούλιο

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ Νατζὶμ Λααχραουὶ, ποὺ ἀνατινάχθηκε στὸ ἀεροδρόμιο τῶν Βρυξελλῶν, ἔχει ἐργασθεῖ στὶς ὑπηρεσίες του τὸ 2009, 2011∙ δηλαδή, οἱ τρομοκράτες μποροῦν καὶ στρατολογοῦν μετανάστες ποὺ ἔχουν προσληφθεῖ σὲ ἀνωτάτης στάθμης ἐργασίες. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει πανικοβληθεῖ καὶ ἄρχισε τὸν ἔλεγχο ὅλων τῶν φακέλων σὲ ὅλες τὶς χῶρες∙ αὐτὸ σημαίνει πλήρης καὶ ταχύτατη συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τους, τὴν ὁποία θὰ τὴν ἐπιβάλουν εἴτε τὸ θέλουν εἴτε ὄχι κάποιες ἐθνικὲς κυβερνήσεις, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς τῶν Εὐρωπαίων, μαζὶ καὶ τῶν Ἑλλήνων, ἔστω κι ἂν ἀντιδρᾶ ὁ Ναπολεοντίσκος. Δὲν νοοῦνται ἄβατα στοὺς πρόσφυγες, ὅπως στοὺς καταυλισμοὺς στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν ἀκτιβιστῶν καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Ἔρχονται πολλὲς ἐκπλήξεις ὁσονούπω.