Παράταση, λόγῳ ἀβουλίας

Ἡ παράταση τῶν διαπραγματεύσεων ὀφείλεται στὴν ἀβουλία καὶ δειλία τοῦ Ναπολεοντίσκου νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του στὰ οἰκονομικὰ καὶ στὸ προσφυγικό∙ ἀλληλένδετα εἶναι πλέον, μετὰ τὶς ἀποδείξεις γιὰ ἀνοχὴ τουλάχιστον τῆς κυβερνήσεως στοὺς ἀκτιβιστὲς καὶ στὶς διασυνδέσεις τους. Στὴν ἀξιολόγηση γνωρίζουν ὅτι μᾶλλον δὲν περνοῦν τὰ μέτρα στὴν Βουλὴ καὶ ἡ κυβέρνηση καθυστερεῖ, μὲ διάφορες προφάσεις, ἐνῶ ἀναζητάει τρόπους γιὰ συσπείρωση τῶν στελεχῶν της, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν ἔρχεται∙ ὁπωσδήποτε οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἔχουν διάθεση γιὰ νέα θερινὴ περιπέτεια, ἀλλὰ καὶ γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐξέγερση τοῦ κόσμου εἶναι δεδομένη, μὲ τὴν ἔκρηξη οἱαδήποτε στιγμή. Οἱ διαφωνίες ἢ μᾶλλον συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως κλιμακώνονται, διότι οἱ ὑπουργοὶ βλέπουν τὴν κατάρρευση καὶ ἀναζητοῦν τρόπους ἐπιβιώσεως∙ πολὺ δύσκολα ὅμως τοὺς βρίσκουν, διότι πέραν τῶν διορισμένων, κανένας ἄλλος πλέον δὲν τοὺς πλησιάζει. Γνωρίζουν ὅτι ὁδηγοῦνται στὶς παλιὲς γνώριμες ἐπιδόσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.