Ἰνδίες, νεκροὶ ἀπὸ πυρκαϊὰ

Στὴν ἰνδικὴ πόλη Κολλάν, τοῦ κρατιδίου Κεράλα, ξέσπασε πυρκαϊὰ σὲ ἰνδιουστικὸ ναό, κατὰ τὴν θεία λειτουργία, μὲ ἀποτέλεσμα 112 νεκροὶ καὶ 320 τραυματίες∙ ἡ πυρκαϊὰ ἐπεκτάθηκε ταχύτατα, λόγῳ τῶν εὐφλέκτων ὑλικῶν τῆς στέγης καὶ κάλυψε ὁλόκληρο τὸν ναό. Ἀφορμὴ ἦταν κάποια σπίθα ἀπὸ συνεργεῖο ἐπισκευῶν στὸ κτίριο, ἀλλὰ χωρὶς τὴν λήψη προφυλακτικῶν μέτρων∙ οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὴν σύλληψη εἴκοσι ἀτόμων ποὺ θεωροῦνται ὑπεύθυνα γιὰ τὶς ἐργασίες, ἐνῶ στὴν πόλη ἐπικρατεῖ ὁμαδικὸς θρῆνος γιὰ τοὺς τόσους νεκρούς. Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Ἰνδιῶν κήρυξε τριήμερο πένθος στὸ κρατίδιο καὶ μιᾶς ἡμέρας στὴν μεγάλη χώρα∙ τὰ ἐργατικὰ ἀτυχήματα εἶναι πολλά, διότι καὶ ὁ οἰκονομικὸς ὀργασμὸς συνεχής, καθὼς οἱ Ἰνδίες ἔχουν τὸν ὑψηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως παγκοσμίως∙ οἱ ξένοι κεφαλαιοῦχοι τρέχουν καὶ ἐπενδύουν.