Ἀναβολὴ τῆς Ἐξεταστικῆς

Στὴν ἀναβολὴ τῆς συζητήσεως στὴν Βουλὴ, γιὰ τὴν σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν διαπλοκή, ζήτησε ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν Παρασκευή∙ ὁ φόβος τῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως διακατέχει τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι καὶ ἡ προηγούμενη συζήτηση εἶχε ἀποτέλεσμα τὴν πανωλεθρία του. Οἱ συνθῆκες, ὅταν ὑπέβαλε τὴν πρόταση ἦταν διαφορετικές, ἐνῶ τώρα ὅλα βαίνουν ἐναντίον του, ἀπ’ τὴν τρόικα, τὸ προσφυγικὸ καὶ τρομοκρατικό, μέχρι τὶς φορολογικές του δηλώσεις καὶ τὶς διαφοροποιήσεις τῶν ὑπουργῶν του, πέραν ἐκείνων τῶν βουλευτῶν του∙ ἡ προπαγάνδα γιὰ ἐκλογὲς δὲν φαίνεται νὰ ἔχει ἀπήχηση, οὔτε στὸν κόσμο οὔτε στοὺς βουλευτές του. Ἡ ἀποδιάλυση τοῦ κόμματος εἶναι τὸ χειρότερο μήνυμα, διότι δὲν διαθέτει οὐδεμία ὑποστήριξη ἀπ’ τὰ στελέχη του, ἀλλὰ καὶ καμμία πρόθεση στρατεύσεώς τους ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως∙ ἡ περιοδεία τοῦ πρωθυπουργοῦ σὲ εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες θεωρεῖται ὡς ἀπεγνωσμένη προσπάθεια ἐξασφαλίσεως συμμαχιῶν σὲ Παρίσι καὶ Βρυξέλλες.