Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἰσχυρότερες στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,1301 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 122,3650 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 41,77, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1237,70. Ἡ ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων στὴν Ντόχα, μεταξὺ τῶν χωρῶν τοῦ ΟΠΕΚ, ἐξανέμισε τὶς ἐλπίδες τῶν πετρελαιοπαραγωγῶν κρατῶν καὶ τῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου, γιὰ ἄνοδο τῆς τιμῆς του καὶ αὔξηση τῶν ἐσόδων τους∙ ἡ καχεξία στὸν κλάδο προβλέπεται ὅτι θὰ παραταθεῖ γιὰ καιρό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ αὔξηση τῶν ὀπαδῶν τοῦ Brexit προκαλεῖ ἐνίσχυση τῶν φόβων γιὰ σοβαρὴ κρίση στὴν βρεταννικὴ οἰκονομία∙ ἤδη ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς χώρας προειδοποίησε ὅτι θὰ μειωθεῖ κατὰ 5300 εὐρὼ τὸ εἰσόδημα κάθε Βρεταννοῦ μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Στὴν Ἀμερικὴ συζητεῖται εὐρύτατα ἡ ὑποστήριξη τῆς Χίλλαρυ Κλίντον ἀπὸ κεφαλαιούχους μὲ ἀνάμιξη στὸ σκάνδαλο τῶν φοροφυγάδων τοῦ Παναμᾶ. Τὸ πληρώνει ἄσχημα.