Ντόχα, πλήρης ἀποτυχία

Οἱ διαπραγματεύσεις στὴν Ντόχα ἀπέτυχαν παταγωδῶς, λόγῳ τῆς διαφωνίας Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Ἰράν, ὡς πρὸς τὴν παραγωγὴ πετρελαίου∙ ἡ Ριὰντ καὶ οἱ ἄλλες χῶρες ἐπιμένουν τουλάχιστον σὲ πάγωμα τῆς παραγωγῆς, ὥστε νὰ αὐξηθοῦν οἱ τιμές, ἀλλὰ ἡ Τεχεράνη ἀρνεῖται, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι, ἔχει ὑποστεῖ ἐπὶ τόσα χρόνια τὶς κυρώσεις καὶ τώρα ποὺ ἤρθησαν ἀπαιτεῖ τὴν ἀνάκτηση τοῦ μεριδίου της στὴν ἀγορά. Τὸ Ἰρὰν δὲν μετεῖχε στὴν διάσκεψη, παρὰ μὲ ἐκπρόσωπό του, ἀλλὰ ἡ διαμεσολάβηση τῆς Ρωσίας δὲν εἶχε κανένα ἀποτέλεσμα∙ οἱ Ἰρανοὶ εἶναι ἀμετάπειστοι, ἀλλὰ καὶ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, πολὺ ἐλαφρὰ ὅμως, καὶ πολὺ λιγώτερο ἀπ’ τὶς προβλέψεις. Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως στὶς Ἰνδίες καὶ ἡ ἐνίσχυσή τους στὴν Κίνα προκάλεσε αὔξηση στὴν ζήτηση πετρελαίου.