Ἐπιτροπὴ γιὰ ἀνάπτυξή μας

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπιβεβαίωσε τὸ ἐνδιαφέρον της γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ ἀντιπρόεδρου της, ὅτι οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις μποροῦν νὰ συμμετάσχουν στὰ προγράμματα χρηματοδοτήσεως, χωρὶς τὴν διαμεσολάβηση τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν μας∙ ὁ Γκίρι Κατάινεν συμπλήρωσε τὶς δηλώσεις τοῦ Μαργαρίτη Σχοινᾶ ὅτι, ἔχει γίνει ἐπεξεργασία κανονισμῶν, ὥστε οἱ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες νὰ χρηματοδοτοῦνται γιὰ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον οἱ περισσότερες ἀπὸ ὅλους τοὺς ἑταίρους, ἀπ’ εὐθείας ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, παρακάμπτοντας τὸν κρατικὸ μηχανισμό. Ὁ σχετικὸς κανονισμὸς ἐξεδόθη πρώτη φορὰ καὶ ἔχει ἀφορμὴ τὴν κωλυσιεργεία τῶν κυβερνητικῶν παραγόντων στὴν προώθηση τῆς εὐρωπαϊκῆς χρηματοδοτήσεως τῆς οἰκονομίας∙ στὴν πραγματικότητα ἀποτελεῖ κόλαφο γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι ἀποδεικνύει τὴν ἐσκεμμένη ἢ μὴ παρεμπόδιση τῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας. Ἐὰν ἀνταποκρινόταν στὰ προγράμματα ἡ κυβέρνηση, θὰ εἴχαμε ἀντλήσει πάνω ἀπὸ δέκα δις εὐρὼ τοὺς δεκαπέντε μῆνες…