Ἀξέχαστες οἱ παλιὲς φιλίες

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ πρώην πρωθυπουργὸς τῆς Φιλανδίας συναντήθηκε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ μίλησε στὴν Ἐπιτροπὴ Οἰκονομικῶν τῆς Βουλῆς, γιὰ τὴν ταχεῖα ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων∙ ἐπισήμανε μάλιστα, ὅτι ἔχει ἐκδοθεῖ κανονισμός, ὥστε οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις νὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπ’ εὐθείας ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, χωρὶς τὴν διαμεσολάβηση τοῦ κράτους. Ἀποτελεῖ κόλαφο γιὰ τὴν κυβέρνηση ἡ ἀπόφαση, διότι ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀνικανότητά της, ἐπειδὴ αὐτὴ μόνο προβάλλει τὰ ἐμπόδια. Δὲν ξέχασε ὅμως καὶ τοὺς παλιούς του φίλους ὁ Γιούρκι Κατάινεν∙ ἔτσι τὴν Δευτέρα τὸ βράδυ δείπνησε μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Μεγάλη Βρετάνια, συζήτησαν γιὰ ὅλα. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀντλεῖ πληροφορίες ἀπὸ πολλὲς πηγὲς γιὰ τὴν κατάσταση τῆς χώρας.