Ἀνασφάλεια πολιτικοῦ κενοῦ

Τὴν ἀνασφάλειά του ἀπ’ τὸ πολιτικό του κενὸ προσπάθησε νὰ καλύψει ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ τὴν προπαγάνδα γιὰ τὸ χρέος∙ ἡ ρύθμιση δὲν ἔχει γίνει καὶ οἱ ὑποσχέσεις εἶναι χειρότερες ἀπ’ τὶς δεσμεύσεις τοῦ Νοεμβρίου 2012, ἐνῶ τὰ ἐπιβληθέντα μέτρα σκοτώνουν κάθε ἰκμάδα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ ἐπιχώριος διαπλοκὴ διατυμπανίζει τὴν ἐπιτυχία! ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ ἦταν περίλυποι μέχρις θανάτου καὶ ὁ κόσμος ἀγωνιᾶ μὲ τὴν φοροκαταιγίδα∙ τὶς δύο ἑπόμενες ἑβδομάδες ἀκολουθοῦν οἱ ἔμμεσοι φόροι, ὁ κόφτης, τὰ κόκκινα δάνεια καὶ τὸ Ταμεῖο Ἀποκρατικοποιήσεων. Δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ εἶναι τὸ ἴδιο εὔκολη ἡ ψήφισή τους στὴν Βουλή, διότι οἱ προπηλακισμοὶ βουλευτῶν καὶ ὑπουργῶν συνεχίζονται καὶ οἱ κοινωνικὲς ἀντιδράσεις κλιμακώνονται∙ τὶς τυμπανοκρουσίες γιὰ τὸ τέλος τῆς κρίσεως τὶς ἔχει ζήσει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ στὸ πρῶτο καὶ δεύτερο μνημόνιο, ἀλλὰ ὁ τότε πρωθυπουργὸς ἀναζητάει ἀπεγνωσμένα τρόπους πολιτικῆς του ἐκφράσεως.