«Πόθεν ἔσχες» πολιτικῶν

Ἡ Βουλὴ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὰ «πόθεν ἔσχες» τῶν πολιτικῶν, ἀλλὰ ἐκεῖνα τοῦ 2012, καὶ ὄχι καὶ τῶν ἀκολούθων τριῶν ἐτῶν∙ ἡ δικαιολογία εἶναι ὅτι δὲν ἦταν ἕτοιμη ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπή. Δηλαδή, ἑνάμισυ χρόνο μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, ὁ ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύει μὲ μεγαλύτερη καθυστέρηση ἀπ’ τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις τὰ στοιχεῖα καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ἐφαρμόζει τὴν διαφάνεια∙ μᾶλλον τὸ ἀντίθετο συμβαίνει, στὴν ἀπόκρυψη τῶν πραγματικῶν στοιχείων τῶν μελῶν του ἀποβλέπει, ὅπως καθυστερεῖ τὴν δημοσίευση τῶν στοιχείων γιὰ τὶς ἐργολαβικὲς ἑταιρεῖες τοῦ πρωθυπουργοῦ, τὶς ἐπενδύσεις στὸ ἐξωτερικὸ ὑπουργῶν της, ἀλλὰ καὶ τὴν συζήτησή τους στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν καὶ Διαφάνειας. Ἄλλωστε ἀπαλλάσσει ἀπὸ κατηγορίες τοὺς ὑπουργοὺς μὲ ἔκτακτες τροπολογίες.