Καταγγελίες Βγενόπουλου

Οἱ καταγγελίες κατὰ τῆς Βασιλικῆς Θάνου, γιὰ ἀπόπειρα δωροληψίας καὶ ἄλλα συναφῆ ἀδικήματα ἀπ’ τὸν Ἀνδρέα Βγενόπουλο, ἀποτελεῖ μοναδικὴ περίπτωση στὰ ἑλληνικὴ χρονικά∙ ἔχει ὑποβληθεῖ μηνυτήριος ἀναφορὰ κατὰ τῆς προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ ζητεῖται ἡ ἐπείγουσα ἐξέτασή της. Ὁ μηνύων εἶναι διακεκριμένος δικηγόρος καὶ γνωστὸς τραπεζίτης, ἑπομένως μὲ ἰδιαίτερη γνώση τῶν θεμάτων, ἐνῶ ἡ πρόεδρος ἔχει ἐπιδείξει ἤδη ἀρκετὴ ἀνοχὴ πρὸς ὑποθέσεις εὐνοίας κυβερνητικῶν παραγόντων∙ καὶ μόνο οἱ καταγγελίες ἀποτελοῦν μαύρη σελίδα γιὰ τὴν δικαιοσύνη καὶ ἐπιδεινώνουν τὴν ἄσχημη εἰκόνα μας στὸ ἐξωτερικό. Ὁ κομματικὸς παραγοντισμὸς ἔχει διογκωθεῖ ὑπερμέτρως ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὁ κόσμος εἶναι ἄκρως ἀνήσυχος γιὰ τὶς σχετικὲς καταγγελίες∙ μοναδικὴ ἀπάντηση εἶναι ἡ ταχύτατη διεκπεραίωση τῆς δικαστικῆς ἔρευνας καὶ ἡ πρέπουσα ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης.