Προπηλακισμὸς πρωθυπουργοῦ

Ὁ προπηλακισμὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ, κατὰ τὴν ἐτήσια συνέλευση τῆς ΣΕΤΕ (τῶν ξενοδοχειακῶν ἐπιχειρήσεών μας) στὸ Μέγαρο Μουσικῆς, εἶναι πρωτοφανὲς φαινόμενο στὴν ἱστορία μας∙ ὁ πρόεδρός της ἐξέφρασε τὴν ἀγανάκτηση τοῦ κλάδου γιὰ τὴν ὑπερφορολόγησή του καὶ τὴν ἀδυναμία ἀνταγωνισμοῦ του μὲ τὶς ἄλλες μεσογειακὲς χῶρες, ἐνῶ ἦταν ἔντονες οἱ ἀποδοκιμασίες τῶν μελῶν της. Τὴν ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου, γιὰ τὴν φοροκαταιγίδα καὶ τὴν παρετεταμένη ὕφεση, ἐπιβεβαίωσε ὁ μοναδικὸς κλάδος μὲ ἀνάπτυξη στὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ τὸν ὁποῖο κυνηγάει ἀμείλικτα ἡ κυβέρνηση∙ φαίνεται ὅμως ὅτι δὲν ἔχει καταλάβει ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν ἔκταση τῶν ἀντιδράσεων, ἔστω κι ἂν τὴν προηγούμενη τὴν ἴδια ὑποδοχὴ εἶχε καὶ στὴν Πολιτική του Γραμματεία, ἔφυγε τρέχοντας…