Σεξουαλικὴ παρενόχληση, ρόλος ἐνεργείας

Ἡ ἀνοχὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὰ σεξουαλικὰ πρὸς τὴν Βενεζουέλα ἔφερε τὴν ἐξάχνωση τοῦ ἠθικοῦ πλεονεκτήματος τῆς ἀριστερᾶς, μετὰ τὴν συγκάλυψη τῶν φοροφυγάδων ὑπουργῶν∙ τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ τὶς ἐσωτερικὲς ἰσορροπίες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ τὴν προσωπικὴ ἀνοχὴ πρώην ὑπουργοῦ του στὴν προσβολὴ τῆς κόρης του, διότι οἱ ὑπόλοιπες τέσσερες ἀπολύθηκαν ἀπ’ τὸν ἑπόμενο πρεσβευτή. Τὰ ἀνοίγματα τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, μὲ τὶς συναντήσεις τοῦ ὑπουργοῦ του, ἀπέβλεπαν στὴν ἀπεξάρτησή του ἀπ’ τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια –κάτι μᾶλλον ποὺ δὲν ἔπεισε-, ἀλλὰ καὶ στὴν παροχὴ διαβεβαιώσεων, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ κάνουν παραχωρήσεις πρὸς τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα, στὰ ἐνεργειακά∙ ἄλλωστε ὁ ἐγκαινιαζόμενος ἐπισήμως αὔριο ΤΑΡ ἀποτελεῖ παραχώρηση πρὸς τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα καὶ μόνο.