Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἀποκατάστση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία ἀποτελεῖ τὸ πρώτιστο καθῆκον τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν ὕφεση, ὑπογραμμίζει μὲ ἀνακοίνωσή του ὁ ΣΕΒ∙ θέτει τὸ κύριο πρόβλημα καὶ ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση οἱ ὑπουργοὶ αὐτοὶ νὰ κερδίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπενδυτῶν. Ἀναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τὴν ἄρση ὅλων τῶν προσκομμάτων, προσχηματικῶν τῶν περισσοτέρων, γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐπενδύσεων, στὰ πλαίσια τῆς ἐλευθέρας οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ τὴν καθιέρωση σταθεροῦ καὶ ἀνταγωνιστικοῦ φορολογικοῦ συστήματος∙ τὸ πνεῦμα τῆς ἀνακοινώσεως δείχνει, ὅτι δὲν πιστεύουν οἱ βιομήχανοι ὅτι θὰ ἐκπληρώσει ἡ κυβέρνηση τὶς ὑποσχέσεις της αὐτές, ἀλλὰ παραμένουν ἄκρως ἐπιφυλακτικοί.