Ἀπότομη προσγείωση πλέον

Σὲ ἀπότομη προσγείωση κατέληξε ἡ κυβέρνηση, διότι εἶχε βιασθεῖ πολὺ νὰ γιορτάσει τὸ δῆθεν κλείσιμο τῆς ἀξιολογήσεως ὡς μεγάλης ἐπιτυχίας της∙ ὁ κόφτης δὲν κατατίθεται μαζὶ μὲ τὸ νομοσχέδιο, διότι οἱ δανειστὲς ἀπαιτοῦν τὴν ἀναφορά του σὲ συγκεκριμένα μέτρα, ἐνῶ οἱ πιθανότητες γιὰ συμφωνία τὴν Τρίτη μειώνονται αἰσθητά, ὅπως καὶ τὸ ποσό τῆς δόσεως ἐπίσης. Ὁ Ναπολεοντίσκος πληρώνει καὶ πάλι τὸ τίμημα τοῦ μαθητευομένου μάγου∙ καλλιέργησε τὴν ἐντύπωση νίκης του, μὲ σκοπὸ τὸν ἐγκλωβισμὸ τῶν βουλευτῶν του γιὰ ὑπερψήφιση τῶν ἐμμέσων φόρων, τοῦ Ταμείου Ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τῶν κόκκινων δανείων, μὲ ἀντάλλαγμα τὶς δεσμεύσεις γιὰ τὸ χρέος. Ἀλλὰ ἡ πρόταση διευκολύνσεως τοῦ ΔΝΤ ἀποδεικνύεται ἐπιχείρηση παγιδεύσεώς του…