Ἐκκένωση Εἰδομένης, μετὰ ἀπὸ τελεσίγραφο

Τὸ τελεσίγραφο τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ αὐστηρὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ ἔλεγχο τῶν μεταναστῶν στοὺς καταυλισμούς, ὑποχρέωσε τὴν κυβέρνηση στὴν ἐσπευσμένη ἐκκένωση τῆς Εἰδομένης ὑπὸ συνβῆκας φασιστικῆς λογοκρισίας, ἐνῶ ἡ ἄρνηση στηρίξεως τοῦ Κυπρίου προέδρου στὴν Κωνσταντινούπολη ἰσοδυναμεῖ μὲ ἐθνικὴ προδοσία∙ ὑπόσχονται ὅτι ὥς τὸ Σάββατο θὰ ἔχουν ἐκκενώσει τὸν καταυλισμὸ καὶ ἀποκαταστήσει, μετὰ ἀπὸ δυόμισυ μῆνες, τὴν σιδηροδρομικὴ συγκοινωνία, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι οἱ ἄλλοι καταυλισμοὶ καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν παρακρατικῶν κυκλωμάτων. Σὲ αὐτὰ φαίνεται ὅτι συνεχίζει τὸ κρυφτοῦλι μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ ἀρνεῖται ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν του, ἴσως γιατὶ γνωρίζει ὅτι πρέπει νὰ θυσιάσει πολλοὺς συνεργάτες του καὶ νὰ διακινδυνεύσει τὴν ἀποκάλυψη πολλῶν ἀπορρήτων∙ λέγεται ὅτι μαίνεται ὁ πόλεμος στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.