Ἐξάπλωση ἐπιδημίας ζίκα

Ἡ ἐπιδημία ζίκα παρουσιάζει ταχύτατη ἐξάπλωση, ὄχι μόνο στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη∙ εἰδικὴ ἔκθεση τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας προβλέπει τὴν ἀπότομη αὔξηση τῶν κρουσμάτων, καθὼς δὲν ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ ἀκόμη ἐμβόλια προλήψεως καὶ καταπολεμήσεώς της. Στὴν Βραζιλία γεννήθηκαν δίδυμα μὲ μικροκεφαλία καὶ οἱ ἀρχὲς μελετοῦν τρόπους γιὰ τὴν διαβίωσή τους, μὲ δεδομένη τὴν ἀνεπάρκεια σὲ πολλὰ ὄργανά τους∙ αἰτία τῆς νόσου θεωρεῖται ἡ διακοπὴ τῆς ἀπολυμάνσεως τῆς Ἀφρικῆς ἀπὸ κουνούπια τὶς τελευταῖες δεκαετίες, διότι εἶχε ὑποχωρήσει σημαντικὰ ἡ ἐλονοσία καὶ δὲν εἶχαν σκεφθεῖ οἱ ἀρχὲς ὅτι μπορεῖ νὰ ἐμφανίζονταν ἄλλοι νόσοι. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἐπιδημία ζίκα, πολὺ χειρότερη ἀπ’ τὴν ἐλονοσία, καὶ μὲ ἀνίατες ἐπιπτώσεις στὰ νεογνά∙ ἡ συνεργασία μεταξὺ τῶν χωρῶν εἶναι συνεχὴς πλέον.