Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1143 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 122,7750 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1220,75, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 49,23. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐλπίζουν ὅτι οἱ Ἑπτὰ μεγάλοι θὰ λάβουν κάποιες ἔστω ἀποφάσεις γιὰ τὴν διεθνῆ οἰκονομία στὴν σημερινὴ συνάντησή τους στὴν Ἰαπωνία, παρὰ τὶς μεταξύ τους διαφρορές∙ γνωρίζουν ὅλοι ὅτι ὀφείλουν νὰ ἀλλάξουν τὴν ψυχολογία τουλάχιστον στὶς ἀγορές. Πάντως στὴν Ὀκινάβα ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἔγινε δεκτὸς μὲ διαδηλώσεις, γιὰ τὸν φόνο γυναίκας ἀπὸ Ἀμερικανὸ στρατιωτικό∙ ἡ ἔνταση ὅμως στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα παραμένει , μὲ τὴν ἐγκατάσταση κινεζικῶν βάσεων καὶ τὶς ἀντιδράσδεις τῆς Οὐάσιγκτον καὶ τῶν χωρῶν τῆς περιοχῆς. Στὴν Σιβηρία ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἐγκαινίασε τὴν ἐξαγωγὴ πετρελαίου ἀπ’ τὴν χερσόνησο Γιαμάλ, μὲ τὸ πρῶτο πετρελαιοφόρο ἀποπλέειν∙ οἱ ἐγκαταστάσεις ἐπιτρέπουν τὸν ἀσφαλῆ πλοῦ μὲ θερμοκρασία μεῖον 50 βαθμοὺς Κελσίου.