Εἰδομένη, ἔργο Εὐρωπαίων

Ἡ ἐκκαθάριση τῆς Εἰδομένης, σὲ λίγες μέρες καὶ χωρὶς κανένα ἐπεισόδιο, εἶναι ἔργο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Ἀσφαλείας∙ ἐπὶ ἑπτάμηνο σχεδὸν συνέρρεαν στὸν καταυλισμὸ μετανάστες, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση Συριζαίων κυρίως ἀκτιβιστῶν καὶ ἀλληλέγυων καὶ μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ κράτους καὶ τὰ γνωστὰ ἔκτροπα. Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὅμως ἔφθασαν οἱ Εὐρωπαῖοι ἀστυνομικοὶ γιὰ ἔλεγχο καὶ αἰφνιδίως ὁ ἑλληνικὸς τύπος ἀνακάλυψε πορνεία, ναρκωτικά, λαθρεμπόριο, τρομοκρατία, ὥς διὰ μαγείας∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπείλησαν, μὲ αὐστηρὰ μέτρα, οἰκονομικά, διακοπὴ πιστώσεων, ἀλλὰ καὶ νομικὰ γιὰ τὶς τρομοκρατικὲς διασυνδέσεις, κι ἄφησαν τὴν Ἀστυνομία νὰ κάνει τὴν δουλειά της. Καὶ τὴν ἔκανε τέλεια∙ ἀνακλήθηκαν οἱ Συριζαῖοι ἀκτιβιστὲς καὶ ἔσπασαν τὰ κυκλώματα. Φυσικὰ δὲν τελειώνει ἡ ὑπόθεση, διότι εἶναι καὶ ἄλλοι καταυλισμοί, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνημέρωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὴν τρομοκρατία κορυφαίων κυβερνητικῶν στελεχῶν∙ ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει πλέον ἄριστα ὅτι ἐλήλυθεν ἡ ὥρα…