Κίνδυνος ἐξαφανίσεώς μας

Ὁ κίνδυνος ἐξαφανίσεώς μας ὡς ζῶν ὂν στὸν κλεινὸν πλανήτη αὐξάνεται, μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ ὅτι θὰ καταγγείλει τὴν διεθνῆ συνθήκη τῶν Παρισίων γιὰ τὸ περιβάλλον∙ ὁ ἐκκεντρικὸς δισεκατομμυριοῦχος ἔχει ἐξασφαλίσει τὸ χρίσμα τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος καὶ ἔχει πολλὲς πιθανότητες νὰ ἐκλεγεῖ πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τὸν Νοέμβριο, ἀπέναντι στὴν Χίλλαρυ Κλίντον, ἀντίπαλό του κατὰ πᾶσαν πιθανότητα. Ἡ ὀκταετία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα θεωρεῖται ἀποτυχημένη ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς στὴν ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ πολιτική, ὁπότε, ὡς συμβαίνει στὴν ἱστορία τους, κινοῦνται πρὸς τὸ ἄλλο κόμμα, ἀφοῦ τοὺς ἔχει ἀπογοητεύσει τὸ Δημοκρατικό∙ ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἡ δεύτερη χώρα σὲ ἐκπομπὴ ρύπων ποσοτικά, μετὰ τὴν Κίνα, μὲ τὸ 80% περίπου ἐκείνης, ἀλλὰ πρώτη κατὰ κεφαλή, μὲ τετραπλάσιο μέγεθος. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ πρόσχημα ἡ ἄρνησή της γιὰ νὰ μὴν ἐφαρμόσουν τὴν συνθήκη καὶ ἄλλες χῶρες. Κινδυνεύουμε ὅλοι μας.