Συγκάλυψη στὶς παράκτιες

Ἡ προσπάθεια συγκαλύψεως τοῦ σκανδάλου μὲ τὶς παράκτιες στρέφεται κατὰ τῆς κυβερνήσεως, καθὼς ἡ Νέα Δημοκρατία πιέζει γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν προσώπων ποὺ ἀφορᾶ, ἐνῶ ἔφερε τὸ θέμα στὴν Βουλή, μὲ ἐρώτηση ὁλοκλήρου τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος∙ οἱ πληροφορίες ὅτι ἀφοροῦν πρόσωπα στὸ στενὸ πρωθυπουργικὸ περιβάλλον πυκνώνουν ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐνῶ εἶναι ἔντονες οἱ ἀντιδράσεις στοὺς βουλευτὲς καὶ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Θεωροῦν τὴν ὑπόθεση ὡς χαριστικὴ βολὴ στὴν ἐπιβίωσή τους, διότι χρησιμοποιοῦσαν τὸ θέμα ὡς αἰχμὴ τοῦ δόρατος μέχρι σήμερα∙ τὰ στελέχη διαμαρτύρονται, ὅτι τοὺς στεροῦν καὶ τὶς τελευταῖες δυνατότητες διαλόγου μὲ τὸν κόσμο, καθὼς δὲν ἔχουν τί νὰ ἀπαντήσουν στὶς ἐπικρίσεις, ὅτι ἀποβλέπουν στὴν προστασία κορυφαίων στελεχῶν τους. Ἡ δικαιολογία ὅτι εἶναι μνημονιακὴ ὑποχρέωση δὲν στέκει, διότι δὲν τὴν συζήτησαν προηγουμένως, ἐνῶ τώρα ζητοῦν διάλογο. Σὲ ταφόπετρα στὴν καταβυθιζομένη δημοτικότητα τοῦ Ναπολεοντίσκου μετατρέπεται τὸ νέο μεγασκάνδαλο.