Παράκτιες καὶ Εὐρωπαῖοι

Ἡ συγκάλυψη πολλῶν ἡμετέρων στὸ Μέγαρο Μαξίμου στὶς παράκτιες ἔχει ἐνοχλήσει ἀρκετὰ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ Διεύθυνση Ἀνταγωνισμοῦ καὶ Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων ἔχει βάλει κάτω ἀπ’ τὸ μικροσκόπιο τὶς διατάξεις καὶ τὶς μελετάει. Σὲ Βρυξέλλες, Παρίσι καὶ Βερολίνο εἶναι ἀπολύτως πεπεισμένοι ὅτι τὸ μαῦρο χρῆμα σχετίζεται καὶ μὲ τὴν τρομοκρατία, ἀφοῦ προέρχεται κυρίως ἀπὸ παράνομες δοσοληψίες καὶ τὸ λαθρεμπόριο κάθε μορφῆς, ὅπως τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὸ δουλεμπόριο∙ δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε, ὅτι στοὺς καταυλισμοὺς τῶν μεταναστῶν ἔχουν ἀνθήσει, πορνεία, ναρκωτικὰ καὶ τρομοκρατικὲς διασυνδέσεις. Οἱ ἀκρότητες τῶν ἀναρχικῶν καὶ ἡ ἐξέγερση τῶν μεταναστῶν στοὺς καταυλισμοὺς σχετίζεται, κατὰ τὶς ἀστυνομικὲς πηγές, μὲ τὶς πληροφορίες γιὰ ἔλεγχο τῶν ἀνεξέλεγκτων ἕως τώρα κυκλωμάτων τους.