Συρία, περικύκλωση Ράκκας

Στὴν περικύκλωση τῆς Ράκκας προχώρησαν οἱ συριακὲς καὶ κουρδικὲς δυνάμεις, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς στρατηγικῆς θέσεως τῆς Τάμπκας, δεκαπέντε χιλιόμετρα ἀπ’ τὴν πρωτεύουσα τοῦ χαλιφάτου∙ οἱ πολεμικοὶ ἀναλυτὲς θέτουν ὡς ὅριο τὸ τέλος τοῦ μηνός, ἂν καὶ οἱ Τζιχαντιστὲς προετοιμάζουν τὸν ἄμαχο πληθυσμὸ γιὰ νὰ τὸν χρησιμοποιήσουν ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα. Πάντως τὸ μέτωπο αὐτὸ θεωρεῖται δευτερεῦον ἀπ’ τὴν Δαμασκό, μὲ τὴν πορεία τῶν ἐπιχειρήσεων, καὶ σοβαρώτερο κρίνεται ἐκεῖνο τοῦ Ἀλέπ, διότι ἐνισχύονται μαζικὰ ἀπ’ τὴν Τουρκία μὲ μαχητὲς καὶ ὁπλισμὸ οἱ ἐκεῖ ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις∙ ἡ Οὐάσιγκτον μάλιστα ἔχει ζητήσει ἀπ’ τὴν Μόσχα νὰ διακόψει τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς ἐναντίον τους, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ Ρῶσοι θὰ ἀπέχουν γιὰ πολύ. Ἤδη οἱ παρατηρητὲς ἔχουν ἐντοπίσει τὴν εἴσοδο διακοσίων βαρειὰ ὁπλισμένων στρατιωτῶν, μόνο προχθές, σὲ βοήθεια τῶν ἰσλαμιστῶν∙ λέγεται μάλιστα ὅτι μέρος τοῦ ὁπλισμοῦ μεταφέρεται εὐθέως στὸ χαλιφάτο.