Ἀπαίτηση, «παραιτηθεῖτε»

Σὲ παλλαϊκὴ ἀπαίτηση, γιὰ ἄμεση παραίτηση τῆς κυβερνήσεως, προβλέπεται ὅτι θὰ ἐξελιχθεῖ ἡ προγραμματισμένη γιὰ τὶς 15 Ἰουνίου ἀντικυβερνητικὴ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα∙ οἱ ὀργανωτὲς εἶναι ἐκτὸς κομμάτων καὶ πολιτικῶν παρατάξεων, ἀλλὰ ἐκφράζουν τὸ πανελλήνιο αἴτημα γιὰ τὴν ἄμεση ἀποχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς φάρας του ἀπ’ τὴν ἐξουσία, διότι ἀρκετὸ κακὸ ἔχουν κάνει στὴν χώρα. Ἤδη ἡ ἀνταπόκριση στὸ διαδίκτυο εἶναι μαζικὴ καὶ τὰ σχόλια ἔξυπνα καὶ καυστικά, ἐνῶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου τοὺς ἔχει πιάσει τεταρταῖος πυρετός∙ γνωρίζουν, ὅτι, μετὰ καὶ τὴν προχθεσινὴ ψυχρολουσία τους ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, μία μεγάλη σγκέντρωση θὰ ἀποτελέσει τὴν χαριστικὴ βολὴ πρὸς τὴν κυβέρνηση. Ἄλλωστε καὶ οἱ περισσότεροι ψηφοφόροι της ἐγκρίνουν τὴν συγκέντρωση.