Κωνσταντινούπολη, ἔκρηξη

Ἡ ἔκρηξη τοῦ παγιδευμένου αὐτοκινήτου στὴν πλατεῖα Βογιαζὶτ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ δίπλα στὸ Πανεπιστήμιο προκάλεσε ἕνδεκα νεκρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἑπτὰ ἀστυνομικοί, καὶ 36 τραυματίες∙ ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση συγκλόνισε τὴν μεγαλούπολη, ἐνῶ ἔχει ἀποκλεισθεῖ ἡ περιοχὴ καὶ ἔχουν ματαιωθεῖ οἱ τουριστικὲς ἐπισκέψεις. Ἡ Τουρκία γίνεται θύμα γιὰ πολλοστὴ φορὰ μέσα στὸν χρόνο, ἐνῶ δὲν ἔχει ἀναλάβει τὴν εὐθύνη καμμία ὀργάνωση∙ οἱ ὑποψίες στρέφονται κατὰ τῶν Κούρδων αὐτονομιστῶν ἢ τῶν Τζιχανιστῶν, ἂν καὶ ἡ βοήθειά της πρὸς τὸ χαλιφάτο συνεχίζεται ἀμείωτη. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ὑφίσταται νέο πλῆγμα, διότι στόχος ἔγινε ἡ καρδιὰ τῆς τουριστικῆς του βιομηχανίας, ἐνῶ ἤδη ἔχει σημειώσει πτώση κατὰ 30% περίπου ὁ τουρισμὸς τοὺς πρώτους πέντε μῆνες∙ ἡ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Ρωσία γιὰ τὴν Συρία καὶ τώρα ἡ ψυχρότης τῶν σχέσεων μὲ τὴν Γερμανία προβλέπεται ὅτι θὰ ἔχουν ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν φθίνουσα οἰκονομικὴ πορεία τῆς χώρας.