Ἀμερική, ἕτοιμοι ἀντίπαλοι

Οἱ ἀντίπαλοι στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἀμερικῆς ὁριστικοποιήθηκαν, καθὼς Χίλλαρυ Κλίντον καὶ Ντόναλντ Τρὰμπ ἔχουν συγκεντρώσει τὸν ἀπαιτούμενο ἀριθμὸ τῶν ἐκλεκτόρων ἀπ’ τὸ κόμμα τους∙ ἡ προεκλογικὴ ἀναμέτρηση ἄρχισε ἐπισήμως πλέον. Ἡ πρώην πρώτη κυρία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἶναι ἡ πρώτη γυναῖκα ποὺ διεκδικεῖ τὸ ἀνώτατο ἀξίωμα καὶ μὲ τὸν σύζυγό της στὸ πλευρό της∙ ὁ Μπὶλ Κλίντον θεωρεῖται ἐπιτυχημένος πρόεδρος, μὲ τὶς πρὸ εἰκοσαετίας δύο θητεῖες του καὶ ἐπιδίδεται συνέχεια στὴν προβολὴ τῆς ὑποψηφιότητός της. Ἡ Χίλλαρυ Κλίντον ἀπευθύνεται στὰ φιλελεύθερα στρώματα τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας καὶ στοὺς ἐγχρώμους, ἀλλὰ ἔχει καὶ τὸ προηγούμενο ὅτι ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα καταγράφεται ὡς ἀποτυχημένος πρόεδρος μὲ δύο θητεῖες καὶ συνήθως οἱ Ἀμερικανοὶ μετὰ στὸ ἀντίπαλο κόμμα. Ὁ ἐκκεντρικὸς δισεκατομμυριοῦχος προσελκύει περισσότερο τὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες καὶ κεντρίζει τὴν ὑπερηφάνεια τῶν συμπολιτῶν του, ὑποσχόμενος τὴν ἀποκατάσταση τῆς διεθνοῦς ἰσχύος τῆς χώρας.